Bielsko-Biała relacja

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Kolej w miniaturze”

W dniach 2-5 lipca 2015 r. w hali BBOSiR w Bielsku-Białej odbył się zlot modularzy TT.

BB2015

 

Ilość uczestników: 51

Ilość modelarzy: 37, w tym: modelarze ze Słowacji (w tym 2 kluby), Czech (w tym 1 klub), Węgier, Niemiec i Polski.

Jeździliśmy w IV epoce modelarskiej. Czas był przyspieszony 5-krotnie.

Makieta:

Łączna długość makiety wynosiła 189 m, powierzchnia 50m x 30m.

Wysokość: 1 m, 1.3 m

Stacje, przystanki, inne obiekty:

Stacje: Bielsko-Biała (głowica północna), Kobier, Boreczek, Gubin, Żabi Róg, Grabie Stare (z magazynami), Wisła Głębce, Januszów, Joasin, Dorkafalva (Węgry), Lietavska Lucka (Słowacja), Bela (Czechy), Gubin (Niemcy), Porubka (Słowacja).

Przystanki osobowe i inne posterunki: Kościelnik, Osiek, Zwłoczyn Zdrój, Sopotnice (Słowacja), Balin, Łąka.

Stacje techniczne: Tc1, Tc2, Pętla.

Inne obiekty: Most (Niemcy), Most graniczny (Niemcy), podjazd z 1 m na 1,3 m (Czechy).

Charakterystyka geograficzna:

W części polskiej: Linia dwutorowa ze stacji technicznej Tc1 do stacji granicznej Gubin, z przejściem jednotorowym na podejściu do stacji Kobier wynikającym z połączenia z linia dwutorową do stacji Bielsko-Biała oraz następnie linia jednotorowa do stacji Wisła Głębce z odgałęzieniem linii jednotorowej do stacji Joasin oraz linia jednotorowa do części czesko-słowackiej.

W części czesko-słowackiej: most graniczny prowadzący do stacji Lietavska Lucka, z której jazdy można było prowadzić szlakiem jednotorowym do stacji Dorkafalva (w części węgierskiej), a następnie w kierunku stacji technicznej Pętla lub szlakiem jednotorowym z podjazdem do stacji Bela, a następnie w kierunku stacji technicznej Tc2.

Jazdy:

Rozkład jazdy obejmował:

  • pociągi międzynarodowe pasażerskie (pośpieszne, ekspresowe i osobowe): Polonia, Chopin, Batory, Silesia, Praga, Bezdrev, Pannonia
  • pociąg ekspresowy krajowy: „Beskid”, pociągi osobowe, pociągi towarowe zbiorcze międzynarodowe i krajowe i pociągi zdawcze krajowe, pociąg gospodarczy, przejazdy lokomotyw luzem.
  • podmianę lokomotyw na stacjach Dorkafalva (Węgry), Lietavska Lucka (Słowacja).

Dodatkowo jazda w trakcji podwójnej na podejściu do stacji Bela, dla ciężkich pociągów towarowych lub wielowagonowych pociągów pasażerskich zapewniani lokomotywę popychającą.

W wybranych relacjach prowadzono przesyłki konduktorskie lub ekspresowe.

Dodatkowo uruchomiono przejazdy transportów wojskowych, pociągu z paliwem atomowym  i pociągu inspekcyjnego

Relacja szczegółowa:

01.07.2015

Przerzut modułów ze Śląska. Moduły należące do SGTT. Wyładunek modułów na hali.

02.07.2015

Przyjazd uczestników (w godz. 9.00 – 17.30), wymierzenie sali, sukcesywny rozładunek modułów, skręcanie modułów, oporządzenie mechaniczne i elektryczne (w tym DCC).

Dodatkowo ustawienie zegara (wyświetlany z rzutnika), zapewnienie możliwości zdalnego pobierania czasu na telefony komórkowe lub komputery.

Rozłożenie łączności telefonicznej (bezprzewodowej) dla celów stacji.

Wizyta mediów lokalnych.

03.07.2015

Kontynuacja oporządzania elektrycznego, uruchamianie sterowania cyfrowego DCC, pierwsze jazdy testowe. Uszkodzeniu ulega centrala DCC odpowiedzialna za sterowanie ruchem pociągów, produkt wymaga prawdopodobnie serwisowania. Włączenie centrali rezerwowej.

Ustawienie zegara (wyświetlany z rzutnika).

Równolegle zabezpieczanie części dostępnych dla publiczności (taśmy, łańcuchy), zabezpieczenie miejsc dostępu do makiety (zamkniecie wejść od strony zaplecza makiety, ustawienie barierek).

Ustawienie taboru na makiecie. Odprawa.

Rozpoczęcie jazd wg rozkładu jazdy.

Kontynuacja jazd rozkładowych. Pokaz dla publiczności. Informacje dla publiczności podawane na bieżąco (informacje o organizatorach, współorganizatorach, uczestnikach, skali, wymiarach, rozkładzie jazdy, czasie, bieżącej sytuacji na makiecie), dodatkowo możliwość zwiedzania zaplecza (w następnych dniach zrezygnowano z tego).

Kontynuacja jazd rozkładowych.

Szacowana ilość zwiedzających 1 tys.

04.07.2015

Kontynuacja jazd rozkładowych. Przejazd pociągu inspekcyjnego.

Kontynuacja jazd rozkładowych. Pokaz dla publiczności. Przejazd eszelonów wojskowych. Informacje dla publiczności podawane na bieżąco (informacje o organizatorach, współorganizatorach, uczestnikach, skali, wymiarach, rozkładzie jazdy, czasie, bieżącej sytuacji na makiecie), dodatkowo konkursy dla widzów (nagrody w postaci prowadzenia pociągów), „podróż z pociągiem” (omówienie stacji, przystanków, zasad pracy kolei na przykładzie trwającej jazdy pociągu).

Szacowana ilość zwiedzających 2-3 tys.

05.07.2015

Kontynuacja jazd rozkładowych. Pokaz dla publiczności. Informacje dla publiczności podawane na bieżąco (informacje o organizatorach, współorganizatorach, uczestnikach, skali, wymiarach, rozkładzie jazdy, czasie, bieżącej sytuacji na makiecie), dodatkowo konkursy dla widzów (nagrody w postaci prowadzenia pociągów), „podróż z pociągiem” (omówienie stacji, przystanków, zasad pracy kolei na przykładzie trwającej jazdy pociągu). Wykorzystano nagłośnienie alarmowe.

Szacowana ilość zwiedzających 3-4 tys.

 

Filmy promocyjne i artykuły prasowe:

Dziennik Zachodni, Gazeta Wyborcza (dodatek lokalny)

 

Relacje:

http://www.radiobielsko.pl/galeria/1988-Pociagi-jezdza-wedlug-rozkladu-jazdy-W-miniaturze.html

http://www.radiobielsko.pl/news/25649-Te-pociagi-nie-spozniaja-sie.html
http://bielskobiala.gazeta.pl/bielskobiala/51,88025,18304904.html?i=18
http://bielskobiala.naszemiasto.pl/artykul/najwieksza-na-slasku-makieta-z-miniaturowymi-kolejkami,3441765,artgal,t,id,tm.html
http://www.bielsko.biala.pl/reportaze/29963/zaczarowana-kolej

Więcej zdjęć:

http://s38.photobucket.com/user/adikol/library/sTTandard/2015-Bielsko_Biala-2?sort=3&page=1

http://s38.photobucket.com/user/adikol/library/sTTandard/2015-Bielsko_Biala-1?sort=3&page=1

Post Author: A.+B.