Nasze makiety

Obecnie w naszych zasobach znajduje się kilka modeli stacji i przystanków osobowych, moduły posterunków odgałęźnych oraz moduły szlakowe o różnorodnym charakterze. Coraz więcej z nich to modele autentycznych obiektów z naszego regionu, choć nie tylko.

Nazwa / Opis Typ Symbol Stacyjny Arkusz Danych
Bielsko-Biała Główna (BB) stacja KaWęg001
Boreczek (Br) stacja SeZma001 PDF
Grabie Stare (GSt) stacja JaKwa001 PDF
Januszów (Jn) stacja JaCen001
Joasin Wielki (JW) stacja ŁuFab002 PDF
Kobier (Kob) stacja MaSkr001 PDF
Magazyny k. Grabi Starych bocznica ToSob01
Osiek (Os) przystanek ŁuFab001 PDF
Radziszów (Rd) stacja RaKoś004
Wisła Głębce (WG) stacja GrBar001 PDF
Zwłoczyn Zdrój (ZZ) przystanek PiKwa002 PDF

 

Moduły szlakowe

 

Nazwa / Opis Cechy Typ Symbol Profile
 Szlak prosty – Pola l=1500mm szlak AdPnn001
 Szlak prosty – Łącznik sTTandard/Zababov l=300mm szlak AdPnn002, AdPnn003, AdPnn004
Szlak łukowy r=1200mm,α=20°  szlak AdPnn005, AdPnn006
Gospodarstwo l=2700mm szlak LePol001, LePol002, LePol003
Ładownia na szlaku r=1000mm, α=90° szlak LePol004
Post odg. Łąka l=900mm, α=30° Post. odg ŁuKos001
Szlak prosty l=600mm szlak ŁuKos002
Szlak prosty l=600mm szlak ŁuKos003
Szlak prosty l=600mm szlak ŁuKos004
Szlak łukowy r=1200mm, α=30° szlak ŁuKos004
Szlak łukowy r=1200mm, α=30° szlak ŁuKos005
Szlak łukowy r=1200mm, α=30° szlak ŁuKos006
Posterunek odgałęźny l=600mm post. odg. ŁuKos007
Wjazd na stację Kobier l=600mm szlak MaSkr002
Wiadukt l=1800mm szlak MiBur002/003
Pastwisko l=900mm szlak MiBur001
Prosta l=600mm szlak PaJas002
Prosta l=600mm szlak PaJas003
Prosta, „Garaże” l=4500mm szlak PiKwa001
Półtrapez l=750mm szlak PiKwa006
Półtrapez l=750mm szlak PiKwa007
Szlak prosty l=900mm szlak RaKos001
Szlak prosty l=900mm szlak RaKos002
Trapez l=900mm szlak RaKos003
Szlak prosty l=900mm szlak SeZma001
Szlak prosty l=900mm szlak SeZma002
Szlak prosty l=900mm szlak SeZma003
Półtrapez l=900mm szlak SeZma004