Słownik

Słownik terminów kolejowych

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 7 names in this directory
Dyspozytor pociągów
Urzędnik wydziału lub oddziału ruchu mający nadzór nad prawidłowością ruchu pociągów oraz prawidłowością obiegu lokomotyw i wagonów.

ang. train dispatcher.
niem. Zugleiter.
fr. dispatcher.

Dyżurny ruchu
Pracownik kolejowy na stacji lub posterunku ruchu kierując ruchem pociągów.

ang. assistant station master.
niem. Farhdienstleiter.
fr. chef de gare suppléant.

Gotowość do służby
Posiadanie warunków do niezwłocznego objęcia służby.

ang. readiness for service.
niem. Dienstbereitschaft.
ros. gotownost' k służbie.
fr. disposition au service.

Numerowy
Odpowiedzialny robotnik kolejowy, wyznaczony do płatnej pomocy podróżnym przy przenoszeniu bagaży.

ang. porter.
niem. Gepäckträger.
fr. facteur.

Służba stacyjna
Dział służby ruchu, odnoszączy się do ruchu pociągów i wykonywania manewrów w obrębie stacji. Personel zatrudniony w tym dziale.

ang. station service
niem. Stationdienst
fr. service de gare

Zawiadowca stacji
Zwierzchnik stacji kolejowej w zakresie ruchu i przewozu.

ang. station master.
niem. Stationsdienst.
fr. chef de gare

Zwrotniczy
Pracownik służby stacyjnej, obsługujący zwrotnice.

ang. pointsman.
niem. Weichensttaller.
fr. aiguilleur.