Regulamin imprezy Bielsko-Biała 2019 (Regulations of meeting in Bielsko Biała 2019)

English version in lower part of site

 

Miejsce: Hala BBOSIR w Bielsku-Białej

Czas: 3-7 lipca 2019.

Montaż makiet zaczynamy 3 lipca, od godziny 12:00. Prosimy o punktualny przyjazd oraz obecność w ważnych momentach imprezy.

Dostęp do makiet dla uczestników imprezy jest możliwy przez cały czas jej trwania.

Impreza jest otwarta dla publiczności w wyznaczonych godzinach.

Zgłoszenia

Uczestnictwo w imprezie wymaga od wszystkich uczestników wcześniejszego zgłoszenia się.

Zgłoszenia Uczestników z modułami, taborem albo maszynistów przyjmowane są wyłącznie poprzez ten formularz.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest akceptacja tego regulaminu.

Nieprzekraczalny termin składania zgłoszeń do 31.03.2019

Zapewnimy wszystkim chętnym uczestnikom osobno płatne wyżywienie. Szczegóły dotyczące wyżywienia otrzymają zainteresowani po zamknięciu zgłoszeń.

Noclegi organizowane są w miejscach podanych w ogłoszeniu, wg cen wybranego obiektu.

Ostateczne szczegóły dotyczące zakwaterowania zostaną przedstawione zainteresowanym uczestnikom również po zamknięciu zgłoszeń i ustaleniu ilości chętnych.

Uzgodnienia dotyczące taboru, makiet i sterowania.

Jeździmy taborem w epoce IV/V. Obowiązują sprzęgi standardowe, obustronnie.

Makiety muszą być kompatybilne z normą sTTandard (wyjątek stanowią makiety gości zagranicznych, dopuszczane indywidualnie). Preferowane są makiety wykończone co najmniej na poziomie zieleni niskiej. Dozwolone wysokości ustawienia makiety to 100 cm oraz 130 cm.

Makiety należy zgłosić po rejestracji.

Osoby, które zgłaszają makietę po raz pierwszy, proszone są przygotowanie dokładnie zwymiarowanych modułów (najlepiej plik DWG) oraz dobrej jakości zdjęć makiety, zarówno z góry, jak i spodu makiety (część elektryczna). Właściciele makiet, których standard naszym zdaniem nie spełnia w/w wymogów lub makiet, które z przyczyn układu makiety nie będą potrzebne i nie zostaną ujęte w układzie, mogą oczywiście nadal brać udział w imprezie ze swoim taborem.

Ruch na makiecie odbywać się będzie zgodnie z rozkładem jazdy, w ustalonym czasie modelarskim (1:4).

Sterowanie DCC w standardzie Loconet.

W razie wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy na adres kontakt@slaskagrupatt.pl. Można także skorzystać z formularza kontaktowego.

 

Regulations of event

Place: Sports hall BBOSIR in Bielsko-Biała
Date: 3th-7th July 2017.
Setting up of modules begins on 3th of July after 12:00. We ask you to be on time, and be present in the key-moments of event.

Modules are availble for participantes all the time of event.

The audience is invited to event, and will be prestent on definite time.

Registration

Participation in the event needs to be reported to organizers by filling the proper registration form, available on our website.

Registrations Participants with modules or vehicles are made by filling this form.
Other Participants (like drivers or additional staff) should make registration by filling this form.
Registration will be accepted , when the regulations of event are accepted.
People, who want to visit us only for short time are invited as visitors

TThe final date of filling registration forms is 31th of March 2019
Organizers offer extra-paid meals on request of participantes. Details about the meals will be given to participants after the end of registration.
Accommodation is organised in hotels mentioned in details of event, according to prices given by hotels.
Final details about the accommodation will be given to participants after end of registration as well. (we need to know the number of people in each hotel).

Vehicles, modules and control regulations

On the meeting we use vehicles from IV/V epoch. Applied the standard couplers on both sides are necessary.

There are two possible heights of modules: 100 cm. and 130 cm.

People, whose modules will take part in meeting for the first time, are asked to prepare the exact plans of that moduls (preferable file .dwg, cdr).

The circulation of trains on layout is determinate by schedule (timetable) and is held in model time (1:4).

Controlling DCC in standard Loconet.

In case of any doubts you can contact with us by mail kontakt@slaskagrupatt, or you can use registration form as well.