Stacja Stronie Ślaskie

Oryginał

Stronie Śląskie (niem. Seitenberg)
Niewielka miejscowość w powiecie Kłodzkim, do której kolej doprowadzono w 1897 roku. Kończy się tu linia D29-322 (Kłodzko Nowe – Stronie Śląskie), na której ruch pasażerski zawieszony został w 2004 roku, a towarowy 3 lata później. Jeszcze niedawno stacja posiadała 8 torów (na początku tego roku rozebrano większość torów). Budynek dworcowy i magazyn zostały zaadoptowane na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim (w skrócie CETiK). Od kilku lat CETiK organizuje w sierpniu „drezyniadę”, dzięki czemu w ten 1 dzień coś się dzieje na tych torach.

Stacja posiada 2 perony (1 przy budynku stacyjnym asfaltowy i ziemny wyspowy) oraz 2 place ładunkowe. Przy końcu jednego z torów, który dawniej prowadził do lokomotywowni, jeszcze niedawno znajdował się żuraw wodny z kanałem oczystkowym. W rzeczywistości przez kilkaset metrów wzdłuż linii do Kłodzka znajduje się bocznica dawnego zaplecza huty szkła kryształowego „Violetta”, na której w ostatnich latach funkcjonowania ładowano drewno. Zdjęcia stacji dawniej i obecnie można zobaczyć w tym miejscu.

Ciekawostki

Obecnie żuraw wodny stoi przy zabytkowym ręcznym żurawiu towarowym przy dawnym magazynie.

Na samym końcu stacji zachowała się stara wieża ciśnień.

Makieta uczestniczy w zlotach od 2015 roku. Odwiedziła już: Chorzów, Racibórz.

Szczegółową relacją z powstawania stacji można przeczytać na stronie twórcy modułu stacji

Tabliczka znamionowa

Symbol: SeKis-001
Wymiary: 495 x 62 cm

Właściciel:  Sebastian K.
Stacyjny Arkusz Danych:  pobierz (PDF)