Stacja Wisła Głębce

Oryginał

Makieta przedstawia model fragmentu stacji leżącej na samym końcu jednotorowej linii 191, w Beskidzie Śląskim. Prawdziwa stacja w Wiśle Głębcach jest położona w wymagającym, górskim terenie, na wysokości jest 545 m n.p.m. Od samego początku jej rolą jest obsługa ruchu pasażerskiego, przede wszystkim kuracjuszy, turystów oraz naturalnie mieszkanów. Została oddana do użytku 11 września 1933 r.

Wygląd stacji we wrzęsniu 1933r.
Wygląd stacji we wrzęsniu 1933r. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów NAC

Pierwotnie stacja wyposażona była w 3 tory. Tor główny zasadniczy, tor dodatkowy, służący do wykonywania oblotów, oraz tor dodatkowy pełniący rolę toru ładunkowego. Przy budynku stacyjnym znajdował się magazyn towarowy, widoczny w lewej części fotografii, dwa magazyny robocze tuż za budynkiem stacji oraz toaleta stacyjna, widoczna w centralnej części fotografii. Podróżni obsługiwani byli z peronu przy torze głównym.

W późniejszym czasie charakter stacji uległ zmianie. W miejsce magazynu towarowego dobudowany został czwarty tor oraz trzeci peron. W roku 1974. szlak do Wisły Gł. został zelektryfikowany. Pojawiły się semafory świetlne.

Urządzenia sterowania ruchem na stacji to obecnie połącznie systemu mechanicznego i elektrycznego. Rozjazdy przestawiane są ręcznie przez pracowników stacji natomiast sygnały podaje sygnalizacja świetlna.

Wygląd stacji w 2013 roku
Wycieczka fotograficzno-pomiarowa do Głębców. Wiosna 2013.

Model

Prace nad makietą ruszyły dokladnie 1 stycznia 2013 roku. Model ma odwzorowywać wygląd stacji z lat 1995-2000. W pierwszej fazie powstał model zasadniczej części stacji obejmujący od zachodu żeberka ochronne a od wschodu wiadukt nad ulicą Dworcową.

Obszar terenu stacji odtwarzany na makiecie
Obszar terenu stacji odtwarzany na makiecie

Stacja jest przejezdna od jesieni 2013 roku. Obecnie trwają jeszcze prace wykończeniowe pierwszych 4 segmentów stacji, przygotowywanie drobnych detali, sadzenie drzew. W przygowaniu są 3 kolejne segmenty prezentujące łuk torów pomiędzy stacją a pobliskim słynnem mostem nad rzeką Łabajów.

Fot, Michał Polanin
Fot, Michał Polanin

Aktualnie budowany jest model odcinka łuku, stanowiącego wjazd na stację.

Łuk wjazdowy na stację - podział na segmenty
Odtwarzany fragment terenu.

Makieta uczestniczy w zlotach od 2013 roku. Odwiedziła już: Budapeszt, Chorzów, Sosnowiec, Racibórz, Branice, Bielsko-Białą.

Szczegółową relacją z powstawania stacji można przeczytać na http://forumtt.pl

Tabliczka znamionowa

Symbol: GrBar-S01
Wymiary: 300 x 50 cm
Zasilanie:  wbudowane, 5V DC
Stacyjny Arkusz Danych:  pobierz
Właściciel:  Grzegorz B.