Zgłoszenie na zloTT

Chcesz wziąć udział w zlocie?

Prosimy przeczytać regulamin imprezy. Jeśli go akceptujesz, prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa.

Zgłoszenia przyjmowane się tylko do 28 lutego 2015 poprzez formularz zgłoszeniowy.

Do you want to take part in our meeting?

Please, read the regulations of event. If you accept it, you can register by filling this registration form. (at the bottom part of this side).

Registrations are accpeted only to 28th February 2015.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie

Bielsko-Biała 2015

Imię i nazwisko:*
Dane kontaktowe: (e-mail, telefon)*
Imiona i nazwiska osób , które chcę zgłosić
Proszę o zorganizowanie dla mnie i wszystkich zgłoszonych przeze mnie osób (zgodnie z treścią opisu w zaproszeniu na imprezę):*
Moje uwagi (np. wybrana forma zakwaterowania):
Przeczytał(a/e)m regulamin imprezy i w pełni go akceptuję. Wiem, że muszę pokryć koszty uczestnictwa w imprezie za siebie oraz wszystkie zgłoszone przeze mnie osoby (zgodnie z treścią opisu w zaproszeniu na imprezę).*
Name and surename:*
Contact details: (e-mail and mobile)*
Names and surename of people I want to apply
Me and my guests would like to have be hosted with (according to the invitation details):*
My notes (like: prefered accomodation place and conditions):
I have read the terms of event I fully agreed with them. I'm aware I have to pay the costs of participating (above) for me and all people I applied (according to the terms in the invitation).*